Đồng Nhân: Survival

Đồng Nhân: Survival

Tác Giả:

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Cái gọi chết đi và mở đầu một thế giới mới, nơi tồn tại những chủng tộc á nhân, ma tộc , thú nhân ,….

Đương nhiên sẽ không thiếu pháp thuật!

Nhận được hệ thống ‘sinh tồn’ , bắt đầu liền phải học cách chế tạo đồ đạc, bắt buộc phải chế tạo trang bị buôn bán và săn bắn kiếm sống trong một thế giới mới này

Đồng thời mở rộng thế lực và mua nô lệ

Như vậy sống sót sẽ như thế nào đây?

Tác giả: Flamacos-Nanosoldier

Editor: Nguyệt Như

Map 1: Arena Of Valor

Map 2: Chưa rõ

Facebook: Vô Ảnh

Hệ thống chính: Sinh tồn tổng hợp

Danh Sách Chương

Để Lại Nhận Xét