Đại Náo Học Đường

Đại Náo Học Đường

Tác Giả:

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Cái lớp tôi không phải dạng cá biệt nhưng cũng chẳng kém là mấy, không đứng thứ nhất trên xuống nhưng chẳng bao giờ mất vị trí thứ hai từ dưới lên cả.
Mấy thằng mọt sách thì cầm mấy quyển truyện tranh hoặc mang điện thoại ra chơi điện tử. Tôi cùng với mấy thằng vào ngồi xuống bàn cuối cùng, gác chân lên chém gió.
Đang hăng say thì cô giáo dạy Sử vào…