traidamdulich

  • Em Về Miệt Thứ

    Em Về Miệt Thứ

    Miệt Thứ là vùng đất nằm giữa hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, xưa kia gắn liền với rừng U Minh, là một chốn hoang vu, xa xôi …

  • Chuyến Đi Biển Sung Sướng

    Chuyến Đi Biển Sung Sướng

    Nhân vật chính là em Vy, lúc này mới học lớp 11. Vy nghe gã tóc vàng lạnh lùng bảo vậy thì hoảng hơn. Dù đang bị gã tóc dài …