STV

1 truyện
  • Đô Thị Quỷ Vương

    Đô Thị Quỷ Vương

    Tác giả: ,

    Qủy không thể tự nhiên xuất hiện mà nó được tạo ra bởi các thiên thần. Một thiên tài quân nhân bỗng nhiên trở thành đại ca hắc đạo. Không ai …