Hiểu Bì Phong

  • Xú Giai Nhân

    Xú Giai Nhân

    Nàng từ khi sinh ra đã mang trong mình kịch độc, dung mạo bị biến đổi không khác gì ma quỷ dọa người. Sống trên đời mười bảy năm chỉ …