Hiểu Bì Phong

  • Xú Giai Nhân

    Xú Giai Nhân

    Tác giả:

    Nàng từ khi sinh ra đã mang trong mình kịch độc, dung mạo bị biến đổi không khác gì ma quỷ dọa người. Sống trên đời mười bảy năm chỉ …