Tiểu Thế Giới Kỳ Nhạc Vô Tận Miễn phí

Tiểu Thế Giới Kỳ Nhạc Vô Tận

Tác giả:

Thính Nhật

Thể loại:

Cổ Trung Đại Dị Giới

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 1

Thẻ:

Tiểu Thế Giới Kỳ Nhạc Vô Tận

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

Siêu phàm giả phá vỡ thế giới yên tĩnh, khoa học kỹ thuật thụ từ đây rẽ ngoặt.

Làm con người trong bóng đêm tìm kiếm tiến hóa con đường, ta dỡ xuống xương sườn, thiêu đốt trái tim, thức đêm bạo lá gan, trở thành bọn hắn tiên phong.

Đây là một cái người chơi đùa bỡn thế giới trò chơi lịch trình.

Tiểu thế giới, kỳ nhạc vô tận.

Mới nhất Chương 01: Tiểu thế giới máy chơi game (thượng)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Game Dev Game Dev