Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Trung Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 225

Thẻ:

Comedy, Shounen, Hoàng Thượng

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.

Trung quốc - truyện màu

Mới nhất Chapter 246

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chapter 246 () Chapter 245: - TẨY CHAY NETTRUYEN () Chapter 244 () Chapter 243 () Chapter 242 () Chapter 241 () Chapter 240 () Chapter 239 () Chapter 238 () Chapter 237 () Chapter 236 () Chapter 235 () Chapter 234 () Chapter 233 () Chapter 232 () Chapter 231: - Giáng sinh an lành~ () Chapter 230 () Chapter 229 () Chapter 228 () Chapter 227 () Chapter 226 () Chapter 225 () Chapter 224 () Chapter 223 () Chapter 222 () Chapter 221 () Chapter 220 () Chapter 219 () Chapter 218 () Chapter 217 () Chapter 216 () Chapter 215 () Chapter 214 () Chapter 213 () Chapter 212 () Chapter 211 () Chapter 210 () Chapter 209 () Chapter 208 () Chapter 206 () Chapter 207 () Chapter 205 () Chapter 204 () Chapter 203 () Chapter 202 () Chapter 201: Đã sửa lỗi! () Chapter 200 () Chapter 199 () Chapter 198 () Chapter 197 () Chapter 196 () Chapter 195 () Chapter 194 () Chapter 193 () Chapter 192 () Chapter 191 () Chapter 190 () Chapter 189 () Chapter 188 () Chapter 187 () Chapter 186 () Chapter 185 () Chapter 184 () Chapter 183 () Chapter 182 () Chapter 181 () Chapter 180 () Chapter 179 () Chapter 178 () Chapter 177 () Chapter 176 () Chapter 175 () Chapter 174 () Chapter 173 () Chapter 172 () Chapter 171 () Chapter 170 () Chapter 169 () Chapter 168 () Chapter 167 () Chapter 166 () Chapter 165 () Chapter 164 () Chapter 163 () Chapter 162 () Chapter 161 () Chapter 160 () Chapter 159 () Chapter 158 () Chapter 157 () Chapter 156 () Chapter 155 () Chapter 154 () Chapter 153 () Chapter 152 () Chapter 151 () Chapter 150 () Chapter 149 () Chapter 148 () Chapter 147 () Chapter 146 () Chapter 145 () Chapter 144 () Chapter 143 () Chapter 142 () Chapter 141 () Chapter 140 () Chapter 139 () Chapter 138 () Chapter 137 () Chapter 136 () Chapter 135 () Chapter 134 () Chapter 133 () Chapter 132 () Chapter 131 () Chapter 130 () Chapter 129 () Chapter 128 () Chapter 127 () Chapter 126 () Chapter 125 () Chapter 124 () Chapter 123 () Chapter 122 () Chapter 121 () Chapter 120 () Chapter 119 () Chapter 118 () Chapter 117 () Chapter 116 () Chapter 115 () Chapter 114 () Chapter 113 () Chapter 112 () Chapter 111 () Chapter 110 () Chapter 109 () Chapter 108 () Chapter 107 () Chapter 106 () Chapter 105 () Chapter 104 () Chapter 103 () Chapter 102 () Chapter 101 () Chapter 100 () Chapter 99 () Chapter 98 () Chapter 97 () Chapter 96 () Chapter 95 () Chapter 94 () Chapter 92: 93 () Chapter 90 () Chapter 88: -89 () Chapter 85: -86-87 () Chapter 83: -84 () Chapter 81.4 () Chapter 81: -82 () Chapter 79: -80 () Chapter 77: -78 () Chapter 75: -76 () Chapter 73: -74 () Chapter 72: 94 () Chapter 71.2: -72 () Chapter 71.1: 72 () Chapter 69: 70-70.1 () Chapter 65: -68 () Chapter 63: -64 () Chapter 60: -61-62 () Chapter 58: -59 () Chapter 56: -57 () Chapter 55.1 () Chapter 54: -55 () Chapter 53 () Chapter 52 () Chapter 50 () Chapter 49 () Chapter 48 () Chapter 47 () Chapter 45: -46 () Chapter 44 () Chapter 43 () Chapter 42 () Chapter 41 () Chapter 40 () Chapter 39 () Chapter 38 () Chapter 37 () Chapter 36 () Chapter 35 () Chapter 34 () Chapter 33 () Chapter 32 () Chapter 31 () Chapter 30 () Chapter 29 () Chapter 28 () Chapter 27 () Chapter 26 () Chapter 25 () Chapter 24 () Chapter 23 () Chapter 22 () Chapter 21 () Chapter 20 () Chapter 19 () Chapter 18 () Chapter 17 () Chapter 16 () Chapter 15 () Chapter 14 () Chapter 13 () Chapter 12 () Chapter 11 () Chapter 10 () Chapter 9 () Chapter 8 () Chapter 7 () Chapter 6 () Chapter 5 () Chapter 4 () Chapter 3 () Chapter 2 () Chapter 1
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN