Đường Dẫn tại Dị Giới Miễn phí

Đường Dẫn tại Dị Giới

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Dị Giới Huyền Huyễn Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 268

Thẻ:

Chưa rõ

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Trung Quốc

Mới nhất Chap 257

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chap 257 () Chap 256 () Chap 255 () Chap 254 () Chap 253 () Chap 252 () Chap 251 () Chap 250 () Chap 249 () Chap 248 () Chap 247 () Chap 246 () Chap 245 () Chap 244 () Chap 243 () Chap 242 () Chap 241 () Chap 240 () Chap 239 () Chap 238 () Chap 237 () Chap 236 () Chap 235 () Chap 234 () Chap 233 () Chap 232 () Chap 231 () Chap 230 () Chap 229 () Chap 228 () Chap 227 () Chap 226 () Chap 225 () Chap 224 () Chap 223 () Chap 222 () Chap 221 () Chap 220 () Chap 219 () Chap 218 () Chap 217 () Chap 216 () Chap 215 () Chap 214 () Chap 213 () Chap 212 () Chap 211 () Chap 210 () Chap 209 () Chap 208 () Chap 207 () Chap 206 () Chap 205 () Chap 204 () Chap 203 () Chap 202 () Chap 201 () Chap 200 () Chap 199 () Chap 200 () Chap 199 () Chap 198 () Chap 197 () Chap 196 () Chap 195 () Chap 194 () Chap 193 () Chap 192 () Chap 191 () Chap 190 () Chap 189 () Chap 188 () Chap 187 () Chap 186 () Chap 185 () Chap 184 () Chap 183 () Chap 182 () Chap 181 () Chap 180 () Chap 179 () Chap 178 () Chap 177 () Chap 176 () Chap 175 () Chap 174 () Chap 173 () Chap 172 () Chap 171 () Chap 170 () Chap 169 () Chap 168 () Chap 167 () Chap 166 () Chap 165 () Chap 164 () Chap 163 () Chap 162 () Chap 161 () Chap 160 () Chap 159 () Chap 158 () Chap 157 () Chap 156 () Chap 155 () Chap 154 () Chap 153 () Chap 152 () Chap 151 () Chap 150 () Chap 149 () Chap 148 () Chap 147 () Chap 146 () Chap 145 () Chap 144 () Chap 143 () Chap 142 () Chap 141 () Chap 140 () Chap 139 () Chap 138 () Chap 137 () Chap 136 () Chap 135 () Chap 134 () Chap 133 () Chap 132 () Chap 131 () Chap 130 () Chap 129 () Chap 128 () Chap 127 () Chap 126 () Chap 125 () Chap 124 () Chap 123 () Chap 122 () Chap 121 () Chap 120 () Chap 119 () Chap 118 () Chap 117 () Chap 116 () Chap 115 () Chap 114 () Chap 113 () Chap 112 () Chap 111 () Chap 110 () Chap 109 () Chap 108 () Chap 107 () Chap 106 () Chap 105 () Chap 104 () Chap 103 () Chap 102 () Chap 101 () Chap 100 () Chap 099 () Chap 098 () Chap 097 () Chap 096 () Chap 095 () Chap 094 () Chap 093 () Chap 092 () Chap 091 () Chap 090 () Chap 089 () Chap 088 () Chap 087 () Chap 086 () Chap 085 () Chap 084 () Chap 083 () Chap 082 () Chap 081 () Chap 080 () Chap 079 () Chap 078 () Chap 077 () Chap 076 () Chap 075 () Chap 074 () Chap 073 () Chap 072 () Chap 071 () Chap 070 () Chap 069 () Chap 068 () Chap 067 () Chap 066 () Chap 065 () Chap 064 () Chap 063 () Chap 062 () Chap 061 () Chap 060 () Chap 059 () Chap 058 () Chap 057 () Chap 056 () Chap 055 () Chap 054 () Chap 053 () Chap 052 () Chap 051 () Chap 050 () Chap 049 () Chap 048 () Chap 047 () Chap 046 () Chap 045 () Chap 044 () Chap 043 () Chap 042 () Chap 041 () Chap 040 () Chap 039 () Chap 038 () Chap 037 () Chap 036 () Chap 035 () Chap 034 () Chap 033 () Chap 032 () Chap 031 () Chap 030 () Chap 029 () Chap 028 () Chap 027 () Chap 026 () Chap 025 () Chap 024 () Chap 023 () Chap 022 () Chap 021 () Chap 020 () Chap 019 () Chap 018 () Chap 017 () Chap 016 () Chap 015 () Chap 014 () Chap 013 () Chap 012 () Chap 011 () Chap 010 () Chap 009 () Chap 008 () Chap 007 () Chap 006 () Chap 005 () Chap 004 () Chap 003 () Chap 002 () Chap 001
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN