Đấu Phá Thương Khung Miễn phí

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả:

Thiên Tằm Thổ Đậu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Kiếm Hiệp Phiêu Lưu

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 254

Thẻ:

Action, Comedy

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !

Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.

Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !

Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Trung quốc - truyện màu

Mới nhất Chapter 246

Đề cử

5,000

Điểm vinh danh

1

Người vinh danh

Vinh danh

ADMIN
ADMIN top 1 Vinh danh với 5,000 vàng
() Chapter 246 () Chapter 246: raw () Chapter 245: Raw () Chapter 245: Raw - raw () Chapter 245 () Chapter 244 () Chapter 244: Raw () Chapter 243: Raw - raw () Chapter 243: Raw () Chapter 243 () Chapter 242: raw () Chapter 242: Raw - raw () Chapter 242 () Chapter 239.3: Raw () Chapter 241 () Chapter 241: Raw - raw () Chapter 241: Raw () Chapter 239.2 () Chapter 239.2: Raw () Chapter 239.2: Raw - raw () Chapter 240 () Chapter 240: Raw () Chapter 239: Raw - raw () Chapter 239 () Chapter 239: Raw () Chapter 238.3: Raw - raw () Chapter 238.3: Raw () Chapter 238.3 () Chapter 238.2 () Chapter 238.2: Raw () Chapter 238 () Chapter 238: Raw () Chapter 238: Raw - raw () Chapter 238: Raw - video () Chapter 237.3 () Chapter 237.5 () Chapter 237.2 () Chapter 237 () Chapter 236: video () Chapter 236 () Chapter 235 () Chapter 234 () Chapter 233: - Gặp lại Nạp Lan () Chapter 232: Raw - - Bóng Hình Xinh Đẹp () Chapter 232: - Bóng Hình Xinh Đẹp () Chapter 231 () Chapter 230: Chiến Huyễn Thân () Chapter 229: Vừa đi vừa chiến đấu () Chapter 228: - Hóa Cốt Thành () Chapter 228: - Hóa Cốt Thành () Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân () Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân () Chapter 226: - Ai làm người nấy chịu () Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân () Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân () Chapter 224: - Hồng gia lão tổ () Chapter 223: Phong Lôi Động () Chapter 222: - Lôi bạo () Chapter 221: Bạn Cũ Bạn Mới () Chapter 220: - Cao thủ giấu mặt () Chapter 219 () Chapter 218: - Không gian trùng động () Chapter 217: - Thiên Nhai Thành () Chapter 216 () Chapter 215 () Chapter 214: Phá độc ách () Chapter 213 () Chapter 212 () Chapter 211 () Chapter 210 () Chapter 209: - Âm mưu của Hàn Phong () Chapter 208 () Chapter 207 () Chapter 206 () Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh Thiên () Chapter 204 () Chapter 203.5 () Chapter 203 () Chapter 202 () Chapter 201 () Chapter 200 () Chapter 199 () Chapter 198 () Chapter 197 () Chapter 196 () Chapter 195 () Chapter 194 () Chapter 193 () Chapter 192 () Chapter 191 () Chapter 190 () Chapter 189 () Chapter 188 () Chapter 187 () Chapter 186 () Chapter 185 () Chapter 184 () Chapter 183 () Chapter 182 () Chapter 181 () Chapter 180 () Chapter 179 () Chapter 178 () Chapter 177 () Chapter 176 () Chapter 175 () Chapter 174 () Chapter 173 () Chapter 172 () Chapter 171 () Chapter 170 () Chapter 169 () Chapter 168 () Chapter 167: - Sư Đồ Thâm Tình () Chapter 166 () Chapter 165: Ma quỷ () Chapter 164: - Hiệu Lệnh Tấn Công () Chapter 163: - Xuất Chinh () Chapter 162: - Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội () Chapter 161: - Đấu Vương Đỉnh Phong () Chapter 160 () Chapter 159 () Chapter 158 () Chapter 157: - Địa Tâm () Chapter 156 () Chapter 155 () Chapter 154 () Chapter 153 () Chapter 152 () Chapter 151 () Chapter 150: - Nữ Thần () Chapter 149 () Chapter 148 () Chapter 147: - Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu () Chapter 146 () Chapter 145 () Chapter 144 () Chapter 143: - Hắc Ma () Chapter 142: - Đệ Nhất Cường Bảng () Chapter 141: - Thiên Ma Khải Giáp () Chapter 140: - Vương Giả Hồi Quy () Chapter 139: - Đối Chiến Bạch Trình () Chapter 138: - Thật Giả Địa Tâm Nhũ () Chapter 137: - Cự Mãng Chiến Thiên Viên () Chapter 136 () Chapter 135 () Chapter 134 () Chapter 133 () Chapter 132 () Chapter 131 () Chapter 130 () Chapter 129 () Chapter 128 () Chapter 127 () Chapter 126 () Chapter 125 () Chapter 124 () Chapter 123 () Chapter 122 () Chapter 121 () Chapter 120 () Chapter 119 () Chapter 118 () Chapter 117 () Chapter 116 () Chapter 115 () Chapter 114 () Chapter 113 () Chapter 112 () Chapter 111 () Chapter 110 () Chapter 109 () Chapter 108 () Chapter 107 () Chapter 106 () Chapter 105 () Chapter 104 () Chapter 103 () Chapter 102 () Chapter 101 () Chapter 100 () Chapter 99 () Chapter 98 () Chapter 97 () Chapter 96 () Chapter 95 () Chapter 94 () Chapter 93 () Chapter 92 () Chapter 91 () Chapter 90 () Chapter 89 () Chapter 88 () Chapter 87 () Chapter 86 () Chapter 85.5 () Chapter 85 () Chapter 84 () Chapter 83 () Chapter 82 () Chapter 81 () Chapter 80 () Chapter 79.5 () Chapter 79 () Chapter 78 () Chapter 77 () Chapter 76 () Chapter 75 () Chapter 74 () Chapter 73 () Chapter 72 () Chapter 71 () Chapter 70 () Chapter 69 () Chapter 68 () Chapter 67 () Chapter 66 () Chapter 65 () Chapter 64 () Chapter 63 () Chapter 62 () Chapter 61 () Chapter 60 () Chapter 59 () Chapter 58 () Chapter 57 () Chapter 56 () Chapter 55 () Chapter 54 () Chapter 53 () Chapter 52 () Chapter 51 () Chapter 50 () Chapter 49 () Chapter 48 () Chapter 47 () Chapter 46 () Chapter 45 () Chapter 44 () Chapter 43 () Chapter 42 () Chapter 41 () Chapter 40 () Chapter 39 () Chapter 38 () Chapter 37 () Chapter 36 () Chapter 35 () Chapter 34 () Chapter 33 () Chapter 32 () Chapter 31 () Chapter 30 () Chapter 29 () Chapter 28 () Chapter 27 () Chapter 26 () Chapter 25 () Chapter 24 () Chapter 23 () Chapter 22 () Chapter 21 () Chapter 20 () Chapter 19 () Chapter 18 () Chapter 17 () Chapter 16 () Chapter 15 () Chapter 14 () Chapter 13 () Chapter 12 () Chapter 11 () Chapter 10 () Chapter 9 () Chapter 8 () Chapter 7 () Chapter 6 () Chapter 5 () Chapter 4 () Chapter 3 () Chapter 2 () Chapter 1 () Chapter 0.5
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

  • ADMIN 5,000
0 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN