Bách Luyện Thành Thần Miễn phí

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Dị Giới Huyền Huyễn Phiêu Lưu

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 348

Thẻ:

Shounen, Drama, Action

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))


Mới nhất Chap 342

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chap 342 () Chap 341 () Chap 440 () Chap 340 () Chap 339 () Chap 338 () Chap 337 () Chap 336 () Chap 335 () Chap 334 () Chap 333 () Chap 332 () Chap 331 () Chap 330 () Chap 329 () Chap 328 () Chap 327 () Chap 326 () Chap 325 () Chap 324 () Chap 323 () Chap 322 () Chap 321 () Chap 320 () Chap 319 () Chap 318 () Chap 317 () Chap 316 () Chap 315 () Chap 314 () Chap 313 () Chap 312 () Chap 311 () Chap 310 () Chap 309 () Chap 308 () Chap 307 () Chap 306 () Chap 305 () Chap 304 () Chap 303 () Chap 302 () Chap 301 () Chap 300 () Chap 299 () Chap 298 () Chap 297 () Chap 296 () Chap 295 () Chap 294 () Chap 293 () Chap 292 () Chap 291 () Chap 290 () Chap 289 () Chap 288 () Chap 287 () Chap 286 () Chap 285 () Chap 284 () Chap 283 () Chap 282 () Chap 281 () Chap 280 () Chap 279 () Chap 278 () Chap 277 () Chap 276 () Chap 275 () Chap 274 () Chap 273 () Chap 272 () Chap 271 () Chap 270 () Chap 269 () Chap 268 () Chap 267 () Chap 266 Video () Chap 265 Video () Chap 264 Video () Chap 263 () Chap 262 () Chap 261 () Chap 260 () Chap 259 () Chap 258 () Chap 257 () Chap 256 () Chap 255 () Chap 254 () Chap 253 () Chap 252 () Chap 251 () Chap 250 () Chap 249 () Chap 248 () Chap 247 () Chap 246 () Chap 245 () Chap 244 () Chap 243 () Chap 242 () Chap 241.5 () Chap 241 () Chap 240 () Chap 239 () Chap 238 () Chap 237 () Chap 236 () Chap 235 () Chap 234 () Chap 233 () Chap 232 () Chap 231 () Chap 230 () Chap 229 () Chap 228 () Chap 227 () Chap 226 () Chap 225 () Chap 224 () Chap 223 () Chap 222 () Chap 221 () Chap 220 () Chap 219 () Chap 218 () Chap 217 () Chap 216 () Chap 215 () Chap 214 () Chap 213 () Chap 212 () Chap 211 () Chap 210 () Chap 209 () Chap 208 () Chap 207 () Chap 206 () Chap 205 () Chap 204 () Chap 203 () Chap 202 () Chap 201 () Chap 200 () Chap 199 () Chap 198 () Chap 197 () Chap 196 () Chap 195 () Chap 194 () Chap 193 () Chap 192 () Chap 191 () Chap 190 () Chap 189 () Chap 188 () Chap 187 () Chap 186 () Chap 185 () Chap 184 () Chap 183 () Chap 182 () Chap 181 () Chap 180 () Chap 179 () Chap 178 () Chap 177 () Chap 176 () Chap 175 () Chap 174 () Chap 173 () Chap 172 () Chap 171 () Chap 170 () Chap 169 () Chap 168 () Chap 167 () Chap 166 () Chap 165 () Chap 164 () Chap 163 () Chap 162 () Chap 161 () Chap 160 () Chap 159 () Chap 158 () Chap 157 () Chap 156 () Chap 155 () Chap 154 () Chap 153 () Chap 152 () Chap 151 () Chap 150 () Chap 149.5 () Chap 149 () Chap 148 () Chap 147 () Chap 146 () Chap 145 () Chap 144 () Chap 143.5 () Chap 143 () Chap 142 () Chap 141 () Chap 140 () Chap 139 () Chap 138 () Chap 137 () Chap 136 () Chap 135 () Chap 134 () Chap 133 () Chap 132 () Chap 131 () Chap 130 () Chap 129 () Chap 128 () Chap 127 () Chap 126.5 () Chap 126 () Chap 125 () Chap 124 () Chap 123 () Chap 122 () Chap 121 () Chap 120 () Chap 119 () Chap 118 () Chap 117 () Chap 116 () Chap 115 () Chap 114 () Chap 113 () Chap 112 () Chap 111 () Chap 110 () Chap 109 () Chap 108 () Chap 107 () Chap 106 () Chap 105 () Chap 104 () Chap 103 () Chap 102 () Chap 101 () Chap 100 () Chap 099 () Chap 098 () Chap 097 () Chap 096 () Chap 095 () Chap 094 () Chap 093 () Chap 092 () Chap 091 () Chap 090 () Chap 089 () Chap 088 () Chap 087 () Chap 086 () Chap 085 () Chap 084 () Chap 083 () Chap 082.3 () Chap 082.2 () Chap 082.1 () Chap 082 () Chap 081 () Chap 080 () Chap 079 () Chap 078 () Chap 077 () Chap 076 () Chap 075 () Chap 074 () Chap 073 () Chap 072 () Chap 071 () Chap 070 () Chap 069 () Chap 068 () Chap 067 () Chap 066 () Chap 065 () Chap 064 () Chap 063 () Chap 062 () Chap 061 () Chap 060 () Chap 059 () Chap 058 () Chap 057 () Chap 056 () Chap 055 () Chap 054 () Chap 053 () Chap 052 () Chap 051 () Chap 050 () Chap 049 () Chap 048 () Chap 047 () Chap 046 () Chap 045 () Chap 044 () Chap 043 () Chap 042 () Chap 041 () Chap 040 () Chap 039 () Chap 038 () Chap 037 () Chap 036 () Chap 035 () Chap 034 () Chap 033 () Chap 031 () Chap 030 () Chap 029 () Chap 028 () Chap 027 () Chap 026 () Chap 025 () Chap 024 () Chap 023 () Chap 022 () Chap 021 () Chap 020 () Chap 019 () Chap 018 () Chap 017 () Chap 016 () Chap 015 () Chap 014 () Chap 013 () Chap 012 () Chap 011 () Chap 010 () Chap 009 () Chap 008 () Chap 007 () Chap 006 () Chap 005 () Chap 004 () Chap 003 () Chap 002 () Chap 001
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN