999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần Miễn phí

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tác giả:

Mễ Cổ Động Mạn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngôn Tình

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 390

Thẻ:

Mystery, Shoujo, Nam Thần, Soái Ca

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

9.0

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Trung quốc - truyện màu

Mới nhất Chapter 388

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chapter 388 () Chapter 387 () Chapter 386 () Chapter 385 () Chapter 384 () Chapter 383 () Chapter 382 () Chapter 381 () Chapter 380 () Chapter 379 () Chapter 378 () Chapter 377 () Chapter 376 () Chapter 375 () Chapter 374 () Chapter 373 () Chapter 372 () Chapter 371 () Chapter 370 () Chapter 369 () Chapter 368 () Chapter 367 () Chapter 366 () Chapter 365 () Chapter 364 () Chapter 363 () Chapter 362 () Chapter 361 () Chapter 360 () Chapter 359 () Chapter 358 () Chapter 357 () Chapter 356 () Chapter 355 () Chapter 354 () Chapter 353 () Chapter 352 () Chapter 351 () Chapter 350 () Chapter 349 () Chapter 348 () Chapter 347 () Chapter 346 () Chapter 345 () Chapter 344 () Chapter 343 () Chapter 342 () Chapter 341 () Chapter 340 () Chapter 339 () Chapter 338 () Chapter 337 () Chapter 336 () Chapter 335 () Chapter 334 () Chapter 333 () Chapter 332 () Chapter 331 () Chapter 330 () Chapter 329 () Chapter 328 () Chapter 327 () Chapter 326 () Chapter 325 () Chapter 324 () Chapter 323 () Chapter 322 () Chapter 321 () Chapter 320 () Chapter 319 () Chapter 318 () Chapter 317 () Chapter 316 () Chapter 315 () Chapter 315 () Chapter 314 () Chapter 313 () Chapter 312 () Chapter 311 () Chapter 310 () Chapter 309 () Chapter 308 () Chapter 307 () Chapter 306 () Chapter 305 () Chapter 304 () Chapter 303 () Chapter 302 () Chapter 301 () Chapter 300 () Chapter 299 () Chapter 298 () Chapter 297 () Chapter 296 () Chapter 295 () Chapter 294 () Chapter 294 () Chapter 293 () Chapter 292 () Chapter 291 () Chapter 290 () Chapter 289 () Chapter 288 () Chapter 287 () Chapter 286 () Chapter 285 () Chapter 284 () Chapter 283 () Chapter 282 () Chapter 281 () Chapter 280 () Chapter 279 () Chapter 278 () Chapter 277 () Chapter 276 () Chapter 275 () Chapter 274 () Chapter 273 () Chapter 272 () Chapter 271 () Chapter 270 () Chapter 269 () Chapter 268 () Chapter 267 () Chapter 266 () Chapter 265 () Chapter 264 () Chapter 263 () Chapter 262 () Chapter 261 () Chapter 260 () Chapter 259 () Chapter 258 () Chapter 257 () Chapter 256 () Chapter 255 () Chapter 254 () Chapter 253 () Chapter 252 () Chapter 251 () Chapter 250 () Chapter 249 () Chapter 248 () Chapter 247 () Chapter 246 () Chapter 245 () Chapter 244 () Chapter 243 () Chapter 242 () Chapter 241 () Chapter 240 () Chapter 239 () Chapter 238 () Chapter 237 () Chapter 236 () Chapter 235 () Chapter 234 () Chapter 233 () Chapter 232 () Chapter 231 () Chapter 230 () Chapter 229 () Chapter 228 () Chapter 227 () Chapter 226 () Chapter 225 () Chapter 224 () Chapter 223 () Chapter 222 () Chapter 221 () Chapter 220 () Chapter 219 () Chapter 218 () Chapter 217 () Chapter 216 () Chapter 215 () Chapter 214 () Chapter 213 () Chapter 212 () Chapter 211 () Chapter 210 () Chapter 209 () Chapter 208 () Chapter 207 () Chapter 206 () Chapter 205 () Chapter 204 () Chapter 203 () Chapter 202 () Chapter 201 () Chapter 200 () Chapter 199 () Chapter 198 () Chapter 197 () Chapter 196 () Chapter 195 () Chapter 194 () Chapter 193 () Chapter 192 () Chapter 191 () Chapter 190 () Chapter 189 () Chapter 188 () Chapter 187 () Chapter 186 () Chapter 185 () Chapter 184 () Chapter 183 () Chapter 182 () Chapter 181 () Chapter 180 () Chapter 179 () Chapter 178 () Chapter 177 () Chapter 176 () Chapter 175 () Chapter 174 () Chapter 173 () Chapter 172 () Chapter 171 () Chapter 170 () Chapter 169 () Chapter 168 () Chapter 167 () Chapter 166 () Chapter 165 () Chapter 164 () Chapter 163 () Chapter 162 () Chapter 161 () Chapter 160 () Chapter 159 () Chapter 158 () Chapter 157 () Chapter 156 () Chapter 155 () Chapter 154 () Chapter 153 () Chapter 152 () Chapter 151 () Chapter 150 () Chapter 149 () Chapter 148 () Chapter 147 () Chapter 146 () Chapter 145 () Chapter 144 () Chapter 143 () Chapter 142 () Chapter 141 () Chapter 140 () Chapter 139 () Chapter 138 () Chapter 137 () Chapter 136 () Chapter 135 () Chapter 134 () Chapter 133 () Chapter 132 () Chapter 131 () Chapter 130 () Chapter 129 () Chapter 128 () Chapter 127 () Chapter 126 () Chapter 125 () Chapter 124 () Chapter 123 () Chapter 122 () Chapter 121 () Chapter 120 () Chapter 119 () Chapter 118 () Chapter 117 () Chapter 116 () Chapter 115 () Chapter 114 () Chapter 113 () Chapter 112 () Chapter 111 () Chapter 110 () Chapter 109 () Chapter 108 () Chapter 107 () Chapter 106 () Chapter 105 () Chapter 104 () Chapter 103 () Chapter 102 () Chapter 101 () Chapter 100 () Chapter 99 () Chapter 98 () Chapter 97 () Chapter 96 () Chapter 95 () Chapter 94 () Chapter 93 () Chapter 92 () Chapter 91 () Chapter 90 () Chapter 89 () Chapter 88 () Chapter 87 () Chapter 86 () Chapter 85 () Chapter 84 () Chapter 83 () Chapter 82 () Chapter 81 () Chapter 80 () Chapter 79 () Chapter 78 () Chapter 77 () Chapter 76 () Chapter 75 () Chapter 74 () Chapter 73 () Chapter 72 () Chapter 71 () Chapter 70 () Chapter 69 () Chapter 68 () Chapter 67 () Chapter 66 () Chapter 65 () Chapter 64 () Chapter 63 () Chapter 62 () Chapter 61 () Chapter 60 () Chapter 59 () Chapter 58 () Chapter 57 () Chapter 56 () Chapter 55 () Chapter 54 () Chapter 53 () Chapter 52 () Chapter 51 () Chapter 50 () Chapter 49 () Chapter 48 () Chapter 47 () Chapter 46 () Chapter 45 () Chapter 44 () Chapter 43 () Chapter 42 () Chapter 41 () Chapter 40 () Chapter 39 () Chapter 38 () Chapter 37 () Chapter 36 () Chapter 35 () Chapter 34 () Chapter 33 () Chapter 32 () Chapter 31 () Chapter 30 () Chapter 29 () Chapter 28 () Chapter 27 () Chapter 26 () Chapter 25 () Chapter 24 () Chapter 23 () Chapter 22 () Chapter 21 () Chapter 20 () Chapter 19 () Chapter 18 () Chapter 17 () Chapter 16 () Chapter 15 () Chapter 14 () Chapter 13 () Chapter 12 () Chapter 11 () Chapter 10 () Chapter 9 () Chapter 8 () Chapter 7 () Chapter 6 () Chapter 5 () Chapter 4 () Chapter 3 () Chapter 2 () Chapter 1
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

11 bình luận
Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

ddddđ

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

22222222222222222

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

333333333333333333333333333

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

111111111111111111111

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

4444444444444444444444444444

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

44444444444444444444444444

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

333333333333333333333

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

22222222222222222222222

0 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

1 Trả lời

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

ddddddddddddddddd

0

Minh Hoang

Minh Hoang - Luyện Khí tầng 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

Chủ truyện ADMIN ADMIN